Waardering_edited.png
Samen%20sterk_edited.png

CIJFERS 2020

Financieel

Alhoewel de omzet gelijk is gebleven, is het resultaat aanzienlijk lager dan in 2019. Corona-compensatievergoedingen, extra CAO- en personeelskosten hebben tot een negatief resultaat van € 1,2 mln geleid.

In 2020 is de bezetting in de dagopvang gedurende het jaar, ondanks de coronacrisis, redelijk stabiel gebleven. De bezetting in de buitenschoolse opvang is flink gezakt. Ouders hielden hun kinderen sneller thuis omdat ze zelf meer thuis aan het werk waren. Gemiddeld schreven zich in 2020 per maand 110 nieuwe klanten, wat de helft minder is dan in 2019. 

CIJFERS 2020

CIJFERS 2020

Aantal kinderen

Personeel

Met%20aandacht_edited.png

In 2020 waren 875 medewerkers  in dienst (641 FTE). 

Dankuwel_edited.png

CIJFERS 2020

Klachten

Bij 2Samen zetten we alles op alles om goede service te leveren. Mocht er een keer iets niet goed verlopen dan hebben we een duidelijke procedure om eventuele klachten en geschillen alsnog naar tevredenheid op te lossen. In 2020 hebben we 23 formele klachten gehad. Eén klacht is door de geschillencommissie behandeld en is in goed overleg afgehandeld. Het aantal klachten is lager dan voorgaande jaren.

ButtonHUIS CIJFERS.png

Pagina 6 van 6