top of page
Pedagogiek
SAMEN BOUWEN AAN.png

Maatschappij & Samenwerking 

Als maatschappelijke kinderopvang staan we midden in de samenleving. We werken samen met ouders, onderwijs én organisaties in de buurt om de beste ontwikkelingskansen te bieden. Samen bieden we kinderen een goede basis voor hun toekomst.

Goede buren

Na een fikse brand in het scoutinggebouw waar ook onze bso 2Zeppelins gehuisvest was, hadden we een grote uitdaging om de betreffende ouders opvang te blijven bieden. ’s Heeren Loo Het Westerhonk hielp ons daarbij letterlijk uit de brand. 40 kinderen van bso 2Zeppelins maakten tijdelijk gebruik van een pand op het woonzorgpark. Hierdoor was het direct beveiligd tegen ongenode gasten.

Ook bij 2Samen staan we klaar voor onze buren. We brengen bijvoorbeeld graag bezoekjes bij woonzorgcentra in de buurt, doen mee met Burendag en zamelen geld in voor diverse lokale goede doelen. Medewerkers van 2Eekhoorns in Naaldwijk liepen bijvoorbeeld mee met de Hartstocht van de Hartstichting en haalden t €693,50 op. 

Een fijne vakantie voor álle kinderen

Ook in 2021 stonden we weer met diverse activiteiten in de VakantiePas. Niet alle kinderen gaan of kunnen met vakantie. De VakantiePas biedt daarom een mooi programma in de vakantie. Bij de Nijkamphoeve verzorgden we bijvoorbeeld een natuurstruintocht en bijensafari waar kinderen gratis aan konden deelnemen.

Samenwerking Nijkamphoeve

Als sponsor van buurtboerderij de Nijkamphoeve zijn we er kind aan huis. Het is onze ‘boeren buitenlocatie’ midden in de stad! We verzorgen er allerlei workshops, natuurlijke activiteiten én hebben er zelfs een eigen schaap.

Buurtboerderij de Nijkamphoeve.png

MAATSCHAPPIJ & SAMENWERKING

VakantiePark Zuiderparktheater+ Studio 2

Onze bso’s waren in de zomervakantie vaak te vinden in het 'Vakantiepark' van het Zuiderparktheater. Samen spelen, sporten, zelf optreden, dansen, knutselen, relaxen of workshops volgen: het kon er allemaal!  Ook 2Samen was er te vinden met leuke activiteiten.

Onze vloggers van Studio2 gingen erheen:

MAATSCHAPPIJ & SAMENWERKING

Verbond ZuidWest

Binnen 'Het verbond van Zuidwest’ dragen we -samen met diverse partijen en inwoners in Den Haag Zuidwest- bij aan een fijnere en gezondere leefomgeving waar kinderen zich optimaal en kansrijk kunnen ontwikkelen.

 

Dat is belangrijk want in Moerwijk leven mensen gemiddeld zeven jaar korter en het inkomen ligt gemiddeld 8000 euro lager dan in andere Haagse wijken. Een kwart van de bewoners van Zuidwest leeft in armoede. “Zuidwest heeft dringend aandacht, zorg en geld nodig, zodat alle inwoners dezelfde kansen hebben als elders in Den Haag”, aldus wethouder Martijn Balster (Wonen, Wijken en Welzijn). Daar dragen we als 2Samen graag aan bij!

MAATSCHAPPIJ & SAMENWERKING

Aandacht voor kwetsbare kind

Als maatschappelijke kinderopvang willen we er zijn voor alle kinderen, in het bijzonder in kwetsbare situaties of als zij extra zorg en begeleiding nodig hebben. Dat doen we in goed overleg met de gemeentes waar we mee samenwerken. Een enkele keer lukte dat niet. De gemeentelijke vergoeding voor kinderopvangkosten (op basis van een Sociaal Medische Indicatie) stopte, maar het betreffende kind was gebaat bij continuïteit op onze dagopvang. We kwamen er met de gemeente niet uit. Als uitzondering verzorgden we kinderopvang voor een symbolische bijdrage van de moeder.

Evenementen in de regio

2Samen is betrokken bij vele evenementen in Den Haag en het Westland die bijdragen aan het plezier en de ontwikkeling of gezondheid van kinderen. Veel evenementen zijn door corona gecanceld of kregen een online alternatief. Verheugd waren we dat de sinterklaasintocht door kon gaan. Wij verzorgen er sinds jaar en dag de opvang van kinderen die in de drukte hun ouders kwijt zijn.

Kansen op de arbeidsmarkt

In 2021 zijn we een pilot aangegaan met JINC, een organisatie die kansarme kinderen van 8 tot 16 jaar helpt aan een goede start op de arbeidsmarkt. Vanuit onze maatschappelijke opdracht hebben 5 medewerkers gesprekken met jongeren gevoerd over studiekeuze en loopbaan.

MAATSCHAPPIJ & SAMENWERKING

Uitbreidingen locaties

Op 30 augustus opende Montessori kindcentrum 2Giraffen een peuteropvang (naast kinderdagopvang en buitenschoolse opvang) in de Bomen-, en Bloemenbuurt. Met deze nieuwe groep willen we de samenwerking met de scholen intensiveren en een doorgaande lijn creëren. Naast het kinderdagverblijf (0-4 jaar) is ook de peuteropvang/peuterbouw een ideale voorbereiding op het Montessori-onderwijs. Ook bieden we sinds eind 2021 buitenschoolse opvang bij Basisschool Cosmicus in Den Haag centrum

BUTTON GEEL.png

Pagina 5 van 6

Emmertjes in zand kopiëren.png
bottom of page