Bijzonder betrokken bij de medewerkers

 

Onze medewerkers hebben alle zeilen bijgezet voor goede en veilige (nood)opvang. Zodat ouders in andere cruciale beroepen zoals de zorg,  de brandweer en politie hun werk konden doen. We bleven investeren in een gezonde en fijne werkomgeving waar ook medewerkers zich optimaal kunnen blijven ontwikkelen.

Waardering_edited.png
Samen%20sterk_edited.png

BIJ DE MEDEWERKERS

Cruciaal beroep

Begin 2020 sloten we ons jubileumjaar af. Wat een contrast met het voorgaande feestelijke jaar waarin we 75 jaar 2Samen vierden en waarin alles nog kon. Het filmpje om medewerkers te bedanken voor 75 jaar liefde, inzet en toewijding was in 2020 extra toepasselijk. Niet voor niets is ook pedagogisch medewerker een cruciaal beroep en dus van vitaal belang in de coronacrisis.

BIJ DE MEDEWERKERS

Dat het werk in de noodopvang doorging was voor onze medewerkers zeker begin 2020 erg spannend. Met alle nieuwe veiligheidsmaatregelen was er ook heel veel om op te letten! Daarom trakteerden we onze collega’s meerdere keren op wat welverdiende arbeidsvitaminen! En voor de kinderen was er natuurlijk ook volop fruit! 

Voor een goede weerstand

1/3

BIJ DE MEDEWERKERS

Talentgericht werken met kinderen én volwassenen

De positieve werkwijze van 2Samen viel op bij de vakbladen Kinderopvang en Management Kinderopvang. Want al ruim een derde van onze organisatie heeft in 2020 een 'Talentendag gevolgd. Inmiddels zijn 50 Talentenfluisteraars' opgeleid om kinderen bewust te maken van hun talent.

Dat gaat niet over het uitblinken in een bepaalde activiteit maar over elke activiteit die vanzelf gaat en die voldoening oplevert. Die maakt dat de tijd vliegt, en dat je je batterijen oplaadt. Van je talenten krijg je energie.

Ook hadden we veel aandacht voor waarderend leidinggeven. Zo passen we de talentgerichte benadering niet alleen toe voor de kinderen, maar ook bij medewerkers. 

talent.jpg

BIJ DE MEDEWERKERS

Ondersteuning onderwijs

De samenwerking met scholen is, mede door de lockdown, geïntensiveerd. Allereerst om alle veiligheidsmaatregelen te implementeren. Onze medewerkers hielpen bovendien regelmatig  op scholen. Kinderen die thuis geen onderwijs konden volgen hebben we bijvoorbeeld op school opgevangen. Zo konden de leraren zich richten op hun kerntaak: lesgeven, wat in deze hectische tijd ook een hele uitdaging was. 

BIJ DE MEDEWERKERS

E-learning 

Tijdens de lockdown is een aantal coachingstrajecten omgezet in e-learning. Verder hebben we een online mediatheek gemaakt met tips, filmpjes en webinars zodat medewerkers konden blijven werken aan professionalisering op onder andere pedagogisch vlak.

E-learning.png
Met%20aandacht_edited.png

BIJ DE MEDEWERKERS

Thuiswerken faciliteren 

Een van de maatregelen in de bestrijding van covid-19 is het zoveel mogelijk thuiswerken. Dit hebben we in korte tijd (verder) mogelijk gemaakt door het op maat faciliteren van apparatuur en door ingebruikname van Microsoft Teams. Ook was er aandacht voor bijvoorbeeld ergonomie en gezondheid op de thuiswerkplek. 

THUISWERKEN.png
Dankuwel_edited.png
Button medewerkers.png

Pagina 3 van 6