SAMEN GROEIEN IN CIJFERS

2018 was een goed jaar voor 2Samen. Het herstel in de economie is inmiddels een feit en er wordt weer flink gewerkt in Nederland. Het aantal ouders dat gebruikmaakt van onze dienstverlening groeit. 
 

 

Aantal kinderen

Gemiddeld schreven zich in 2018 per maand 260 nieuwe klanten in. Dit zijn er maandelijks ruim 40 meer dan in 2017. Zij staan uiteraard niet allemaal alleen bij 2Samen ingeschreven, maar veel ouders geven aan 2Samen als eerste voorkeur te hebben. Veel klanten geven in het klanttevreden-heidsonderzoek aan dat ze 2Samen zullen aanraden bij andere ouders.  Daar zijn we trots op!

 

Personeel

In 2018 waren er 22 vaste medewerkers meer in dienst dan het voorgaande jaar.

 

Financieel

Financiële groei is geen doel op zich. Als stichting (zonder winstoogmerk) vloeien opbrengsten terug in de opleiding van personeel, de kwaliteit van onze locaties, buitenruimtes en het activiteitenaanbod. Voldoende reserve is uiteraard ook belangrijk voor de continuïteit van onze dienstverlening.

Onverwachte kosten voor vervoer

Het Stintongeval in Oss, eerder in dit jaarverslag benoemd, leidde tot een algeheel verbod op de Stint. In allerijl moesten oplossingen worden gezocht voor het ontstane vervoersprobleem. Gelukkig is 2Samen financieel gezond en hebben we onverwachte kosten voor bijvoorbeeld taxivervoer goed kunnen opvangen.

Pagina 6 van 6

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Pinterest Social Icon
  • Twitter Social Icon

© 2019 Shape vormgeving ism Kinderopvang 2Samen