• Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Pinterest Social Icon
  • Twitter Social Icon

© 2019 Shape vormgeving ism Kinderopvang 2Samen

SAMEN GROEIEN MET PARTNERS

In samenwerking met onze partners bereiken we meer dan alleen. Daardoor bereiken we meer kinderen, dragen we bij aan het milieu en de maatschappij, en bieden we meer bijzondere activiteiten. Hieronder enkele successen uit 2018.

 

Samenwerking onderwijs

Onze samenwerking met het onderwijs neemt een steeds belangrijkere positie in. Samen dragen we optimaal bij aan de ontwikkeling van kinderen.

Vorming van kindcentra (kc's)

Naast de bestaande kindcentra (2Ridders, 2Ontdekkers, 2Vlinders) investeren we in de totstandkoming van kindcentra op meerdere plekken, zoals bij 2Aan2, 2Bevers en 2Dolfijnen onder begeleiding van Stichting Brede Buurtschool. Onze pedagogisch medewerkers geven samen met de collega’s van het schoolteam vorm aan een verdere inhoudelijke samenwerking.

Combinatiefuncties met onderwijs

Dat onderwijs en kinderopvang steeds meer naar elkaar toe groeien, blijkt onder andere uit een aantal succesvolle combinatiefuncties. Meerdere personeelsleden zijn inmiddels zowel pedagogisch medewerker als onderwijsassistent. Bij het kindcentrum 2Ridders / Den Hertogschool is de Unitmanager van 2Ridders in 2018 aangetreden als schoolleider.

Scholen ervaren zelf onze activiteiten
Vanwege het 10-jarig bestaan van onze activiteitenafdeling KICKS, gaven we alle scholen waarmee we samenwerken een tegoedbon voor een KICKS-beleving als kerstcadeau. Zo konden leerkrachten kennismaken met de ontwikkelingsgerichte activiteiten die we  niet alleen in onze opvang, maar ook steeds vaker in het onderwijs verzorgen.

Sporten in schoolpauze
Sinds 2018 verzorgen we bijvoorbeeld een structureel sportaanbod tijdens de tussenschoolse opvang van de Carolusschool. Daarmee kunnen kinderen vier dagen dagen per week lekker sporten in de pauze.

Programmeren op school

Samen met Montessori Valkenbos stemmen we programma's steeds meer op elkaar af. Zo bieden we sinds 2018 een KICKS-programma tijdens schooltijd op het gebied van programmeren.

1/2
 

Prinses Laurentien leest voor in het Kinderboekenmuseum

In samenwerking met het Kinderboekenmuseum ontvangen we tijdens de Nationale Voorleesdagen elk jaar een bijzondere gast. In 2018 was het koninklijke hoogtepunt het voorleesontbijt met Prinses Laurentien. Ook op onze locaties lazen bijzondere gasten voor zoals minister Bruins en vele anderen.

1/3
 

Natuur- en milieueducatie bij buurtboerderij Nijkamphoeve

Sinds 2018 werken we intensief samen met de Nijkamphoeve. De komende vijf jaar kunnen we voor onze educatieve vrijetijdsprogramma’s  gebruikmaken van de faciliteiten van deze ‘buurtboerderij’. Dat levert bijvoorbeeld prachtige kansen op voor onze activiteiten in het kader van natuur- en milieueducatie. 2Samen zal de boerderij ondersteunen met een jaarlijkse sponsorbijdrage.

1/2
 

Opvang voor kinderen met medische indicatie en extra zorgbehoefte

In 2018 hebben wij de samenwerking met Kinderopvang Kombino bekrachtigd. Daardoor kunnen wij kinderen blijven opvangen met een medische indicatie en extra zorgbehoeften. Deze speciale vorm van opvang hebben we na een succesvolle start bij 2In de Wolken uitgebreid naar onze locatie 2Span.

1/1
 

Hartbeach & Beach cleanup

Niet alleen kunnen onze kinderen tijdens bso-tijd leren surfen bij Hartbeach. Ze hebben ons ook super gastvrij ontvangen tijdens de Beach Clean Up. Samen met de Annie M.G. Schmidtschool en het wereldwijde initiatief Healthy Seas maakten we het strand van Scheveningen schoon.

1/3
 

€12.733,- voor KiKa

Ieder jaar ondersteunen we een goed doel. Onze klanten kozen in 2018 voor Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). Samen met alle kinderen, medewerkers en klanten hebben we maar liefst €12.733,- opgehaald. Dat deden we tijdens talloze evenementen, zoals zomerfeesten, kerstmarkten en andere inzamelingsacties.

1/2

Bij 2Samen mogen we ons gelukkig prijzen met een actieve Klantenraad en enthousiaste oudercommissies. Zo houden we op organisatie- en locatieniveau goed contact met klanten. 

Naar aanleiding van het verschrikkelijke ongeval met de Stint in Oss, rees bijvoorbeeld direct de vraag wat we met de 50 Stints bij 2Samen moesten doen. We zijn de klantenraad en oudercommissies erg dankbaar voor hun constructieve houding. In goed overleg hebben we weloverwogen beslissingen kunnen nemen over het gebruik van de Stint en het oplossen van het ontstane vervoersprobleem.

Uiteindelijk leidde het ongeval tot een verbod op de Stint. De voertuigen mogen in de loop van 2019, met technische aanpassingen om de veiligheid te vergroten, weer de weg op. 

Weloverwogen beslissingen samen met ouders

Pagina 2 van 6