KWALITEIT IN CIJFERS

Een extra reden voor feest waren de resultaten van diverse onderzoeken naar onze kwaliteit en de tevredenheid van klanten en medewerkers. We zijn financieel gezond en kunnen daardoor blijven investeren in goede kinderopvang en een fijne werkplek.

 

KWALITEIT IN CIJFERS

Klanten geven ons een 8,1

In 2019 hebben wij een (onafhankelijk) klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren op onze locaties. Gemiddeld gaven onze klanten de opvang van hun kind een 8,1. Dit is een resultaat om trots op te zijn
en iets hoger dan in 2017. 

We slagen er goed in kwaliteit vast te houden en te verbeteren, wat zeker niet altijd eenvoudig was. Ook in onze regio stond (en staat) kinderopvang namelijk onder druk vanwege een groot personeelstekort. We zijn dan ook blij om te zien dat meer klanten ons aanbevelen en dat zij een goede waardering geven voor onze inspanningen om zoveel mogelijk vaste medewerkers in te zetten. Respondenten beoordelen de aanwezigheid van ‘vaste gezichten’ gemiddeld met een 8,2.

1/3

KWALITEIT IN CIJFERS

Extern onderzoek naar onze kwaliteit

Elke dag zetten we ons vol passie in voor het plezier en de ontwikkelingskansen van kinderen. We investeren veel in onze (pedagogische) kwaliteit. Door onze kwaliteit meetbaar te maken, kunnen we deze gericht verder verbeteren.

 

In 2013 hebben we samen met het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO) een 0-meting gehouden in onze kinderdagverblijven. In 2019 kregen we de resultaten van de tweede meting in onze kinderdagopvang. Ook in de buitenschoolse opvang vinden soortgelijke onderzoeken plaats.

Enkele resultaten:

  • 2Samen investeert flink in kwaliteitsverbetering, bijvoorbeeld op het gebied van training van pedagogisch medewerkers.

  • Dankzij alle kwaliteitsinvesteringen in de afgelopen vijf jaar, is de kwaliteit van de leefomgeving fors gestegen ten opzichte van 2013. 

  • Zowel de groepsstabiliteit als de stafstabiliteit zijn verbeterd ten opzichte van 2013.

  • Op het gebied van de interactievaardigheden hebben de pedagogisch medewerkers het niveau uit 2013 weten vast te houden, wat gezien de krapte op de arbeidsmarkt en daarmee gepaard gaande werkdruk een prestatie is.

KWALITEIT IN CIJFERS

Medewerkers geven het werken bij 2Samen een 7,9

In 2019 hebben we een (onafhankelijk) tevredenheidsonderzoek laten uitvoeren onder onze medewerkers. Gemiddeld geven zij het werken bij 2Samen een 7,9. Dat is iets hoger dan in 2017. De totaalcijfers zijn op alle onderdelen beter dan soortgelijke organisaties (benchmark) waarmee we onze resultaten vergelijken. Bovendien zouden veel meer medewerkers 2Samen als werkgever aanraden bij familie/ kennissen dan bij het vorige onderzoek. Een resultaat om trots op te zijn! 

1/1

Werkplezier

Bij 2Samen is het prettig werken. Het werkplezier scoort een 8,1. Daar zijn we blij mee want als medewerkers plezier hebben in hun werk dan leidt dat tot blije kinderen en tevreden ouders. Ook de samenwerking met collega’s (8,1), relatie met leidinggevende (8) en sfeer op de locatie/afdeling (7,9) worden goed beoordeeld. 

1/2

Interne communicatie

De informatievoorziening kreeg gemiddeld een 7,6. Eén van de lagere cijfers uit het onderzoek. Destijds was ons nieuwe intranet Sammie echter nog niet gelanceerd. De interne informatievoorziening gaat daardoor inmiddels een stuk beter.

1/1

Professionele ontwikkeling

Onze medewerkers blijven zich graag professioneel ontwikkelen. De mogelijkheden voor cursussen en trainingen scoort een 7,2. Om daar verbetering in te brengen hebben we direct actie ondernomen. Met een flink bedrag in de begroting van 2020 voor deskundigheidsbevordering geven we ons trainingsaanbod een grote impuls.

1/1

KWALITEIT IN CIJFERS

Personeel

In 2019 waren er 41 vaste medewerkers meer in dienst dan het voorgaande jaar.

KWALITEIT IN CIJFERS

Aantal kinderen

Gemiddeld schreven zich in 2019 per maand 240 nieuwe klanten in. Soms staan zij ingeschreven bij meerdere organisaties, maar veel ouders geven aan dat zij 2Samen als eerste voorkeur hebben. Uit het klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat veel klanten 2Samen aanraden bij andere ouders. Daar zijn we trots op!

KWALITEIT IN CIJFERS

Financieel

Financiële groei is geen doel op zich. Als stichting (zonder winstoogmerk) vloeien opbrengsten terug in de opleiding van personeel, de kwaliteit van onze locaties, buitenruimtes en het activiteitenaanbod. Voldoende reserve is uiteraard ook belangrijk voor de continuïteit van onze dienstverlening.

Pagina 2 van 6

© 2020 Shape vormgeving ism Kinderopvang 2Samen