PEDAGOGIEK

 

2Samen kiest voor een hogere kwaliteit dan wettelijk vereist! Met meer medewerkers per kind, goede trainingsmogelijkheden en een omgeving waarin kinderen zich optimaal ontwikkelen. Al 75 jaar! 

PEDAGOGIEK

Wijziging beroepskracht-kind-ratio. 2Samen kiest voor nog hogere kwaliteit

Per 1 januari 2019 veranderde de wettelijke beroepskracht-kindratio. Dat betekent dat er per medewerker minder kinderen mogen worden opgevangen in groepen met baby’s. Bij 2Samen kiezen we bewust voor een hogere kwaliteit met meer beroepskrachten per kind dan wettelijk vereist.

De wet geldt voor zowel babygroepen als groepen waar naast baby’s ook oudere kinderen in zitten. Afhankelijk van het aantal nuljarigen mogen er tot veertien kinderen in een groep met drie medewerkers worden geplaatst. Bij 2Samen streven we naar drie pedagogisch medewerkers op tien kinderen, waar de fysieke ruimte dit toelaat en wanneer het de doorstroom naar de peutergroepen niet belemmert.

In tegenstelling tot veel andere organisaties behouden we daarnaast onze babygroepen (0-2 jaar). Dit is beter voor de rust in de groep en het welbevinden van de baby’s. 

PEDAGOGIEK

Kwaliteitshuis

In 2019 werkten we aan de ontwikkeling en implementatie van ons kwaliteitshuis, een goed doordacht systeem waarmee we onze kwaliteit bewaken en blijven verhogen. Dat noemen we het Kwaliteitshuis. Je kunt onze organisatie vergelijken met een huis waar we samen aan bouwen en dat we continu blijven verbeteren.

PEDAGOGIEK

Trainingen medewerkers die werken met baby’s

In 2019 hebben we ingezet op het trainen van pedagogisch medewerkers in onze babygroepen. Zo hebben drie teams (ongeveer 25 medewerkers) een online training gevolgd en deze met goed gevolg afgerond. Daarnaast zijn er binnen 2Samen ook nog drie trainingen Baby’s Beste Begin (BBB) gegeven, waaraan in totaal 38 medewerkers hebben deelgenomen. In totaal zijn in 2019 ruim 60 medewerkers van de babygroepen geschoold.

PEDAGOGIEK

Deelname onderzoek VU spelbegeleiding

Medewerkers van ongeveer zeven locaties doen mee aan een onderzoek van de VU, genaamd ‘Spel met Oog voor Dialoog’. Naast observaties en het invullen van vragenlijsten krijgen pedagogisch medewerkers een training over dialoog tijdens spel. Het onderzoek loopt vanaf 2018 en zal nog doorlopen tot en met 2020.

PEDAGOGIEK

Aantal coaches uitgebreid

Al geruime tijd werken we met coaching on the job om medewerkers te trainen en hun pedagogische vaardigheden te vergroten. In 2019 hebben we het aantal coaches met tien uitgebreid.

1/3

Pagina 5 van 6

© 2020 Shape vormgeving ism Kinderopvang 2Samen