top of page
SAMEN BOUWEN AAN.png

Talent & Ontwikkeling

Doen wat je leuk vindt en waar je energie krijgt ... Daar is bij 2Samen alle ruimte voor! Ook willen we dat iedereen zich kan blijven ontwikkelen. We helpen kinderen hun talenten ontdekken én vinden het geweldig als medewerkers hun passies delen en de opvang zo nog leuker maken.

Ons Pedagogisch Huis

Ons pedagogisch beleid geeft richting aan alles wat wij doen. Hoe we met kinderen omgaan, de ontwikkeling stimuleren, samenwerken en onze ruimtes inrichten. Dat doen we op alle locaties op dezelfde manier. In 2021 hebben we ons pedagogisch beleid in een nieuw jasje gestoken én samengevat in ons ‘Pedagogisch Huis’. Een handig hulpmiddel op de werkvloer en om ouders uit te leggen wat onze pedagogische kwaliteit inhoudt. Maar ook een de basis om samen verder te bouwen en kwaliteit hoog te houden.

Pedag. model 2Samen klein.png
Betrokken bij de kinderen

TALENT& ONTWIKKELING

Deskundigheidsbevordering

Bij 2Samen bieden we zij-instromers de kans om een opleiding te volgen. In 2021 rondden diverse nieuwe medewerkers de BBL-opleiding SPW 3 af. Ook boden we medewerkers de kans om zich verder te ontwikkelen binnen 2Samen.

 

 

 

 

Trainingen in coronatijd

De trainingen op het gebied van EHBO, bedrijfshulpverlening en taal zijn in aangepaste vorm live doorgegaan. De lancering van onze eigen ‘Ontwikkelacademie’, is als gevolg van corona helaas uitgesteld. Wel hebben we een uitgebreid trainingsprogramma voorbereid.

Corona maakt duidelijk dat veel online mogelijk is. Veel trainingen en scholingsactiviteiten hebben we omgezet in digitale trainingen, zoals Kinderwijs en Babywijs en is er aandacht geweest voor onderwerpen als Bewegen, Natuurbeleving en talentontwikkeling.

Kindertalentenfluisteraars

Bij 2Samen leiden we medewerkers op tot ‘kindertalentenfluisteraars’ die kinderen helpen zich bewust te worden van hun talent. Op 12 november vond daarvoor een derde Talentendag plaats met Luk DeWulf en Els Pronk. Voor het eerst deden er ook collega’s uit onderwijs mee van basisschool de Vuurvlinder en de P.C. Hooftschool. Inmiddels bezochten 154 medewerker de Talentendag en volgden 71 medewerkers de training tot Kindertalentenfluisteraar. 

Talent gaat voor ons niet over het uitblinken in iets maar over activiteiten die als vanzelf gaan en die voldoening en energie geven. De Talentendag vond dit keer plaats in lunchroom D’roem voor jongeren die vroegtijdig school hebben verlaten.
Dé perfecte locatie om in te zoomen op kansen en talent.

image006.jpg

Kennis delen: webinars voor ouders

Opvoeden doen we samen en onze kennis delen we graag. Dat doen we niet alleen in trainingen voor medewerkers, maar ook voor ouders, zoals het webinar “Slimme opvoedspieren” van Saskya Wiegel. Met belangrijke informatie over het kinderbrein en handige tips om de ‘opvoedspieren’ te trainen. Een tweede webinar ging over manieren voor ouders om ‘alle ballen in de lucht te houden’, voor een goede balans tussen werk, huishouden, sport en een sociaal leven. 

Opvoeden.jpg

TALENT& ONTWIKKELING

Ontwerpend leren

Ontwerpend leren
Bij 2Samen hebben we veel aandacht voor ‘ontwerpend leren’, waarbij kinderen oplossingen bedenken voor vragen en problemen die in hun leefwereld passen. Zo prikkelen we hen om hun fantasie helemaal te gebruiken.


Ontwerpmagazine

Daarover hebben we samen met 'Ontwerpen in de klas' een magazine uitgebracht om onze collega’s binnen en buiten 2Samen te inspireren.

Nationale Voorleesdagen
Dit jaar kwamen er vanwege corona geen bekende Nederlanders op bezoek en was er geen voorleesontbijt tijdens de Nationale Voorleesdagen. Toch hebben we er wat bijzonders van gemaakt. Samen met ‘Ontwerpen in de klas’ heeft een aantal van onze medewerkers een prachtige ontwerpkaart ontwikkeld. Daarmee konden kinderen thuis én in de noodopvang aan de slag. Na het voorlezen uit het boek ‘Coco kan het’, hebben de peuters oplossingen bedacht om Coco te helpen voor het eerst te vliegen.

TALENT& ONTWIKKELING

Vernieuwende activiteiten

Onze activiteitenafdeling KICKS werkt doorlopend aan een vernieuwd activiteitenaanbod waarmee we kinderen steeds weer uitdagen om nieuwe talenten te ontdekken.

 

Buitenactiviteiten

De focus lag in 2021 op activiteiten die ondanks corona wél door konden gaan, vaak buiten, zoals huttenbouwen met ‘Hutcraft’, bomenklimmen met de ‘Haagse Boomtoppers’ en ontdektochten door de Meijendelse duinen.

2Samen-kampen

Ook in 2021 hebben we een zomerkamp georganiseerd, waarbij er extra aandacht is geweest voor die kinderen die diverse omstandigheden niet op vakantie gaan. Juist in deze coronaperiode vonden we het belangrijk om kinderen iets extra’s te bieden. Daarom zijn er in alle vakanties extra dagkampen gehouden. Wat ons betreft een blijvertje!


Zelf-doe-pakketten

In 2020 zijn we gestart met het aanbieden van Zelf-doe-pakketten. Deze zijn speciaal ontwikkeld door onze KICKS-docenten om tijdens de coronaperiode toch met workshops aan de slag te gaan wanneer externe docenten niet langs konden komen. Dit bleek een groot succes en we hebben het aanbod in 2021 vergroot met pakketten op het gebied van kunst, techniek en gezonde voeding.

TALENT& ONTWIKKELING

Voldoende personeel

De kinderopvang kent een groot personeelstekort, terwijl veel mensen niet eens weten dat ze met hun opleiding bij ons mogen werken. Daarvoor hebben we een campagne opgezet. Er zijn namelijk ruim 170 (!) opleidingen waarmee je in de buitenschoolse opvang aan de slag kunt. En waar je met je hobby of talent mag werken! De hele middag sporten, een atelier bouwen, robots programmeren, koken, of struinen door de duinen! Zo weet je zeker dat werken nooit meer als werken voelt. 

TALENT& ONTWIKKELING

Audits en waarderend onderzoek

De pilot ‘waarderend onderzoek’ hebben we met succes afgerond. Het is een krachtig instrument om positieve verandering te genereren vanuit een waarderende benadering. Er is een onderzoek geweest op twee locaties en op het hoofdkantoor. Onderwerpen waren: samenwerking en locatiespecifieke kwaliteiten. De deelnemende medewerkers ervaren de werkwijze als prettig en inspirerend. We hebben besloten om door te gaan met het uitvoeren van waarderend onderzoeken naast de reguliere audits.

In 2021 hebben we in verband met coronamaatregelen een beperkt aantal audits en waarderend onderzoeken uit kunnen voeren. De auditgesprekken, die ook op een waarderende manier zijn ingestoken, gingen over het binden en boeien van medewerkers, over communicatie met ouders en over klantgerichtheid en uitstraling van de locatie. Uit de gesprekken blijkt dat medewerkers zich zeer bewust zijn van hun verantwoordelijkheid op deze gebieden.

Pagina 2 van 6

Emmertjes in zand kopiëren.png
bottom of page