top of page

JAARVERSLAG 2021

jaarverslag bovenaan

Welkom in het digitale jaaroverzicht van kinderopvang 2Samen! | SAMEN BOUWEN

2021 was wederom een jaar waarin we alle zeilen hebben bijgezet om corona het hoofd te bieden. Toch zagen we vooral kansen. Om nog meer en beter samen te werken met ouders, collega’s en onze partners. In de wijk, de branche, met het onderwijs en in de politiek. Dingen eens echt anders aan te pakken, waarderen wat goed gaat en vernieuwen wat beter kan. Ondanks alle extra uitdagingen juist te blijven bouwen aan onze kwaliteit. Aan plezier en ontwikkeling. Maar ook aan een duurzame, eerlijke en gezonde samenleving.

Samen bouwen aan
SAMEN BOUWEN AAN.png
Samen bouwen aan

Tevreden klanten

In 2021 hebben wij een (onafhankelijk) klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. Gemiddeld geven onze klanten de opvang van hun kind een 8,2. Dit is een resultaat om trots op te zijn.
Ondanks alle uitdagingen zoals een groot personeelstekort en alle coronamaatregelen scoren we iets hoger dan in 2019.

We slagen er goed in kwaliteit vast te houden en te verbeteren, wat in de huidige markt niet altijd eenvoudig is. Ook in onze regio (Den Haag en het Westland) staat kinderopvang onder druk vanwege een groot personeelstekort. Bovendien hebben we uiteraard te maken met de coronacrisis. We zijn dan ook blij te zien dat meer klanten ons aanbevelen en dat zij een goede waardering geven voor onze inspanningen om zoveel mogelijk vaste medewerkers in te zetten. Respondenten beoordelen de aanwezigheid van ‘vaste gezichten’ gemiddeld met een 8,4.

De mate waarin hun kind zich prettig voelt bij de opvang, scoort een 8,5. De veiligheid van de locatie heeft onze hoogste prioriteit en wordt beoordeeld met een 8,2. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar onze website.
 

Natuurlijk zijn er op locatieniveau verschillen zichtbaar. Alle 2Samen-locaties (kinderdagverblijven, peuteropvang en buitenschoolse opvang) scoren minstens een ruime voldoende, waarbij het merendeel een cijfer krijgt tussen de 8 en 10.  Per locatie gaan we met de feedback aan de slag om de kwaliteit van onze kinderopvang verder te verbeteren.

SAMEN BOUWEN AAN...

Samenwerking onderwijs 

In de coronatijd hebben wij de samenwerking met het basisonderwijs geïntensiveerd en versneld. Tijdens de lockdowns sprongen onze pedagogisch medewerkers bijvoorbeeld bij op de scholen om noodopvang te organiseren, kinderen van school te halen, hen te helpen met schoolwerk, (sport)activiteiten aan te bieden en door een-op-een begeleiding te geven aan kwetsbare kinderen.

Combinatiebanen

Met diverse scholen, waaronder de PC Hooftschool. De Vuurvlinder, Montessori Valkenbos en de Fontein 

realiseerden we vernieuwende combinatiebanen van kinderopvang en onderwijs. Met de opleiding Associate Degree Pedagogisch Educatief Professional (AD-PEP) krijgen onze medewerkers bijvoorbeeld een kwalificatie waarmee ze pedagogisch coach of leraarondersteuner kunnen worden.

samenwerking PC Hooft

SAMEN BOUWEN AAN...

Heropening bso’s

Hart Van Nederland én de Westlandse Omroep Stichting (WOS) kwamen langs bij de heropening van de buitenschoolse opvang na de lockdowns, waarin we alleen noodopvang verzorgden. Natuurlijk maakten we er een groot feest van, compleet zelfgemaakte versiering en een ‘silent disco’ op alle locaties.

SAMEN BOUWEN AAN...

Een beter kinderopvangstelsel

In goed overleg met de overheid zoeken we naar verbeteringen in de kinderopvang. Minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) kwam langs bij onze locatie 2Penselen in de Schilderswijk en sprak met onze medewerkers onder andere over werkdruk en het personeelstekort in de branche.

Toeslagenaffaire  

Mede namens 2Samen en andere aangesloten kinderopvangorganisaties deed onze branchevereniging Maatschappelijke kinderopvang een oproep aan het kabinet: investeer in de ontwikkeling van kinderen en zorg dat ouders optimaal kunnen participeren op de arbeidsmarkt. En bovenal: voorkom een volgende toeslagenaffaire zodat niemand meer tussen wal en schip valt. 

KWALITATIEVE LOCATIES

SAMEN BOUWEN AAN...

Nieuw hoofkantoor

Aangezien ons oude hoofdkantoor een woonbestemming kreeg, moesten we op zoek naar een nieuwe locatie. Onze wens was er een duurzame en gezonde werkplek te creëren. Vooral moest het een multifunctionele plek worden waar ook medewerkers én kinderen van onze locaties welkom zijn. Inmiddels worden er volop trainingen gegeven aan medewerkers van alle locaties en zijn er geregeld groepen kinderen over de vloer voor creatieve workshops.

 

Onze eigen reporters van Studio 2 gaven een rondleiding én interviewden onze directeur Zoë Kwint.

Pagina 1 van 6

Emmertjes in zand kopiëren.png
bottom of page