top of page
Pedagogiek

PARTNERS / MAATSCHAPPIJ

Diamant Oekraïneschool 

Bij 2Samen willen we er zijn voor zoveel mogelijk kinderen. We konden dan ook niet langs de zijlijn toekijken toen een grote stroom Oekraïense oorlogsvluchtelingen in Nederland aankwam. In vier weken realiseerden we een fijne plek met opvang en onderwijs voor ongeveer 70 kinderen. Dat deden we samen met De Vuurvlinder (Lucas Onderwijs), peuterleerplek ‘t Vlindertje (JongLeren) en natuurlijk met dank aan de medewerking van gemeente Den Haag. Wethouder Bredemeijer opende deze bijzondere plek. 

2Samen in Campagne gemeente

Kinderen die tijd doorbrengen op de peuteropvang hebben een betere start op de basisschool. Daar dragen we graag aan bij! We vinden het dan ook geweldig dat onze kinderen, medewerkers én tevreden ouders te zien zijn in de campagne van de gemeente Den Haag. De campagne is onderdeel van het nieuwe Haagse beleid om de kansengelijkheid te vergroten en heeft het doel om meer peuters naar de peuteropvang te krijgen. Daar dragen we graag aan bij! 

Als maatschappelijke kinderopvang zetten we ons in om laaggeletterdheid tegen te gaan. Het initiatief ‘Heel Den Haag Leest’ is erop gericht om heel Den Haag aan het lezen te krijgen en kansengelijkheid te bevorderen. Dat is belangrijk want sommige Haagse wijken hebben tot wel 50% laaggeletterden. 2Samen had een actieve rol en bouwde onder andere de website voor dit leesoffensief.

Tijdens de Kick Off op 1 november ondertekenden vele betrokken instanties een manifest in aanwezigheid van Wethouder Onderwijs Hilbert Bredemeijer. Verschillende artiesten en schrijvers zorgden voor een vrolijke omlijsting, zoals Tim Akkerman en Jhilani Wijsman, Koos Meinderts en Gershwin Bonevacia en Sjaak Bral.

Bij 2Samen hielden we ook een leesinspiratieavond voor medewerkers en een webinar over voorlezen voor ouders. Naast voorlezen op het alle locaties, staat het onderwerp structureel op de agenda. 

Bijeenkomst partners koers

Goed samenwerken met onze partners is essentieel om onze maatschappelijke doelen te bereiken. Daarom zijn we verheugd dat onze partners, onder andere uit het onderwijs, mee wilden denken over onze koers.

Dat deden we aan de hand van drie stellingen, onder het genot van een heerlijk drie-gangen-menu op ons hoofdkantoor.

Zomerschool Haagse Hout

De zomerschool Haagse Hout is er speciaal voor kinderen van 2 tot 13 jaar die vaak nog maar kort in Nederland wonen. In de ochtenden was er spelenderwijs aandacht voor het vergroten van de taalvaardigheid. In de middag deden we toffe workshops die in samenwerking met diverse partners tot stand kwamen.

Samenwerking onderwijs 

De samenwerking met het onderwijs wordt elk jaar intensiever. Door onze krachten te bundelen, versterken we de doorlopende ontwikkellijnen en de brede talentontwikkeling van kinderen. Samen werken we op die manier aan optimale ontwikkelingskansen.

 

In 2022 organiseerden we gezamenlijk studiedagen, zomerfeesten, gaven we presentaties, zoals bij de KC dag van Lucas Onderwijs en bij het VNK (Vereniging Netwerk Kindcentra).

 

Gezamenlijk kwamen verschillende educatieve programma’s tot stand. Ook op personeelsvlak is merkbaar dat onderwijs en opvang steeds meer naar elkaar toegroeien. Zo is er vanuit 2Samen meer dan 4.000 uur ingezet binnen wettelijke onderwijstijd. 

Op 5 oktober, de dag van de leerkracht, trakteerde 2Samen de onderwijscollega’s op een overheerlijke taart.
 

Taalstagiairs bij 2Samen

De Taal+ school van ROC Mondriaan is voor volwassenen die de Nederlandse taal willen leren. Bij 2Samen bieden we stageplekken zodat ze ook in de praktijk kunnen leren. Voor een aantal studenten is de aanleiding geweest tot het starten van een werk-/leertraject in onze kinderopvang. 

Jeugdeducatiefonds, P.C.Hooftschool en 2Samen tegen armoede 

Het Jeugdeducatiefonds heeft € 10.000,- beschikbaar gesteld aan de P.C. Hooftschool en Kinderopvang 2Samen na een gezamenlijke subsidieaanvraag. Samen trekken we op om armoede tegen te gaan. Het Jeugdeducatiefonds helpt om de ontwikkelingskansen van kinderen die opgroeien in armoede te vergroten door geld beschikbaar te stellen via scholen. Dit is hard nodig, want steeds meer gezinnen kunnen het hoofd niet meer boven water houden. De leerkrachten weten als geen ander wat er nodig is. Dat geldt ook voor pedagogisch medewerkers die in bso-tijd veel van de kinderen horen.

Sinds 2022 strijden we samen met JINC voor een maatschappij waarin je achtergrond niet je toekomst bepaalt en waarin íeder kind kansen krijgt.  
 

Om dat te bereiken dragen we niet alleen financieel bij; onze medewerkers zetten zich ook in als trainer of coach. Daarnaast boden we stageplaatsen en organiseerden we ‘bliksemstages’ op onze locaties. Zo wijzen we kinderen en jongeren letterlijk de weg naar een kansrijke toekomst. Binnen én buiten onze opvang. 

We deden in 2022 onder andere mee aan de Baas van Morgen van JINC. Dit nieuwe initiatief geeft kinderen uit groep 8 de kans om een kijkje te nemen op de werkvloer bij diverse bedrijven. Door een dagje de ‘baas’ te zijn, maken kinderen op een leuke en ontspannen manier kennis met het bedrijfsleven.

Bij 2Samen vinden we het erg belangrijk dat onze pedagogisch professionals gewaardeerd, gehoord en gezien worden. Daarom hebben we een samenwerking met beroepsvereniging PPINK. Zo werkten we mee aan het project 'Een dag aan de slag in de kinderopvang'. Personen die verantwoordelijk zijn voor het beleid, toezicht en de wetenschap achter de sector kinderopvang liepen een dag(deel) stage bij verschillende locaties van 2Samen. Zo vragen we aandacht voor de inhoud én de waarde van ons vak! 

Sinds 2022 steunen wij Stichting Lotje: een Haagse organisatie die kinderen in nood vanuit de wijken hulp biedt. De vrijwilligers van de stichting staan direct in contact met de mensen waar het om draait. Zo kunnen zij de juiste hulp bieden, of het nu om kleding, voedsel of een financiële bijdrage gaat.  

YolandaMichels-2Samen

Veel locaties haalden daarnaast geld op voor diverse goede doelen tijdens de lente- en zomerfeesten die gelukkig weer gevierd konden worden. 2Zonnetjes haalde bijvoorbeeld ruim €1400,- op voor de CliniClowns. Enkele toekomstige bewoners van Stichting Droom Je Thuis kwamen langs bij 2Eekhoorns in Naaldwijk. De kinderen overhandigden een cheque t.w.v. €1223,40 om de droom van een eigen thuis te realiseren. Een gezellige, fijne en veilige eigen plek in het Westland voor mensen met een meervoudige handicap of verstandelijke beperking. 

Foto 30-05-2023 om 17.38.jpg

Wij werken graag samen met organisaties in de buurt. BuurtBoerderij De Nijkamphoeve is daar een voorbeeld van. De kinderen én medewerkers komen er vaak. Voor workshops, activiteiten en voor vergaderingen. Ook onze duurzaamheidsambassadeurs kwamen in 2022 meerdere keren bij elkaar om te kijken hoe we bij 2Samen duurzamer kunnen werken. 

  

Bij de Nijkamphoeve ontstond het idee voor een clean up en vele andere duurzame activiteiten die in onze eigen ‘Week van de Duurzame Kinderopvang’ plaatsvonden, zoals afval opruimen uit het water op de SUP, het recyclen van plastic doppen en een Clean Up met ezels van de Nijkamphoeve. Het resultaat: de kinderen blij, de ezels gelukkig met een extra loopje en het park een stukje schoner. . 

Na een lange coronaperiode vonden de evenementen waar wij vaak al jaren aan deelnemen gelukkig weer plaats.  

Sinterklaasintocht 

In november waren we aanwezig bij de Sinterklaasintocht, wat was het weer een feest! We stonden met onze 2Samen kraam in de haven om zoekgeraakte kinderen op te vangen en deelden vlaggetjes, juten zakjes en natuurlijk pepernoten uit. Twee medewerkers reden als roetveegpieten op onze eigen praalwagen mee in de rijtoer.

Royal Christmas Fair 

De Royal Christmas Fair vindt ieder jaar plaats aan het Lange Voorhout in het centrum van Den Haag. De kinderen versierden kerstkaarten en schreven er een lieve boodschap op. Wij bezorgden ze bij ouderen in Woonzorgcentrum Florence Oostduin.

Kinderboekenfestijn: Gi-Ga-Groen! 

Op zondag 16 oktober vond de feestelijke afsluiting van de Kinderboekenweek plaats: het Kinderboekenfestijn! Lezen en voorlezen staan bij 2Samen hoog op de agenda. Geheel in het thema Gi-Ga-Groen was onze kraam mooi aangekleed met herfstbladeren, takken, kastanjes en dennenappels. We verzorgden twee knutselworkshops.

Pagina 4 van 5

bottom of page