top of page
cijfers.png
cijfers
Een financieel gezonde organisatie is essentieel om in de wensen van kinderen, ouders en personeel te blijven voorzien.

Financiën

Omzet

De resultaten van 2023 laten zien dat het goed gaat met onze organisatie. We zien een gestage omzetgroei. Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk en streven ernaar om ons rendement weer terug te investeren in onze organisatie. Daar was voldoende ruimte voor.

Resultaat 2023 is +0.4 miljoen (2022: +2.1miljoen)

Rendement 2023 is +0,8% (2022: +4.5%)

Omzet 2023 is 50,3 miljoen (2022 48,1 miljoen)

Personeel: werven en waarderen

Er is net als voorgaande jaren maximaal ingezet op werving en opleiden van nieuwe medewerkers.  We zien gelukkig weer een stijging ten opzichte van vorig jaar, daarmee lijkt de licht dalende trend van de afgelopen jaren doorbroken. Naast het binnenhalen van nieuwe mensen, ligt de focus meer dan ooit op het behouden en waarderen van onze medewerkers.

In 2023 waren 823 medewerkers

in dienst (617 FTE). 

Aantal kinderen

De stijgende trend in het aantal kinderen zette door. Ook in 2023 zagen we een toename ten opzichte van eerdere jaren. Een hele uitdaging gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Dankzij de inzet en flexibiliteit van onze medewerkers konden we onze kwaliteit hooghouden.

Inschrijvingen

Gemiddeld schreven zich in 2023 per maand 240 nieuwe klanten in, een stijging van 7% ten opzichte van 2022. Deze klanten staan uiteraard niet allemaal alleen bij 2Samen ingeschreven.

Klachten goed afgehandeld

In 2023 zijn 22 klachten ingediend. Deze zijn naar tevredenheid afgehandeld en dus niet voorgelegd aan de Geschillencommissie Kinderopvang. Wij vinden het belangrijk dat ouders op de hoogte zijn van onze klachtenprocedure en dat zij hier, indien nodig, ook gebruik van maken. Alle feedback is welkom!

Pagina 5 van 5

bottom of page