top of page
medewerkers
Verbinden met medewerkers doen we op allerlei manieren. We willen graag weten hoe het écht gaat en hoe we hen kunnen ondersteunen. Want wie plezier in zijn werk heeft, passies kan delen en lekker in zijn vel zit, zorgt ook voor betere kinderopvang. In 2023 hadden we veel aandacht voor werving en waardering, werkgeluk, deskundigheidsbevordering én het verlagen van de werkdruk.

Arbeidsmarktcampagne

In 2023 hebben we stevig ingezet op het werven van medewerkers. We leiden meer medewerkers zelf op en leveren maatwerk in aanvullende scholing. Zo zorgen we dat mensen die graag bij ons willen werken, voldoen aan de kwalificaties voor de kinderopvang. Het is gelukt om ons personeelsbestand te laten groeien met 43 medewerkers. Daardoor hoefden we amper groepen te sluiten als gevolg van personeelstekorten. Ook zorgen we met voldoende personeel dat de werkdruk voor onze medewerkers niet te hoog is.

2Samen-festival/studiedagen

Sinds 2023 organiseren we studiedagen voor onze medewerkers. Hiermee creëren we extra mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering en waardering.
 

Onze studiedag in juni kreeg de vorm van een 2Samen Festival. Hier konden onze medewerkers van en met elkaar leren.

Er waren verschillende sprekers, zoals Luc DeWulf (over talent), Aletta Smits (over de ontwikkeling van het jonge brein) en Karin Amghar (over omgaan met diversiteit, inclusie en kansengelijkheid). Ook waren er verschillende workshops te volgen. Bijvoorbeeld ‘Kinderfysio’ (over het stimuleren van de motorische ontwikkeling van kinderen) en ‘Stress bij peuters’ (over hoe je stress kan herkennen en reguleren).  

Naast het inhoudelijke aanbod was er ook genoeg te beleven, zoals duurzame kunstwerken maken met de Afvaljuf, schminken of bewegende constructies bouwen met Lego. Al deze activiteiten zetten we ook in op onze locaties, zodat niet alleen onze medewerkers, maar ook de kinderen er plezier aan beleven!  

‘Wij zien jou’, geldt voor de kinderen maar ook voor medewerkers. Als werkgever willen we onze collega’s maximaal ondersteunen. In de visie van 2Samen op goed werkgeverschap, is ‘het goede gesprek’ voeren daarom erg belangrijk. Tussen leidinggevende en medewerkers, maar tussen medewerkers onderling. Zo zetten we in op duurzame inzetbaarheid.

Zo kan het zijn dat medewerkers mantelzorger zijn, geldzorgen hebben, of om een andere reden niet lekker in hun vel zitten, of misschien zelfs fysieke of mentale klachten ervaren. Vaak weten medewerkers niet dat we hier als werkgever graag bij ondersteunen. Daar hadden we in 2023 extra aandacht voor.

Onze mooie samenwerking met PPINK - Pedagogisch Professionals in Kinderopvang hebben we in 2023 voortgezet. PPINK zet zich in voor pedagogisch professionals en geeft deze een stem. Ook bij 2Samen vinden we het erg belangrijk dat onze pedagogisch professionals gewaardeerd en gehoord worden. Verschillende mensen die verantwoordelijk zijn voor het beleid, toezicht en de wetenschap achter de sector kinderopvang liepen een dag(deel) stage bij allerlei kinderopvangorganisaties. Zo vragen we aandacht voor de inhoud én de waarde van het vak! Tuncay Uyanik, directeur kinderopvang bij het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid, liep bijvoorbeeld mee bij onze locatie 2Zwanen. Benieuwd naar zijn ervaring?
Bekijk zijn vlog op YouTube:

Vrijwilligers in de spotlight

Onze medewerkers zijn goud waard! Met hart en ziel zetten zij zich in voor de kinderen. Daarom waarderen we hen extra op de Dag van de Pedagogisch Medewerker. Ook zetten we in 2023 onze vrijwilligers in het zonnetje. Zij werken bijvoorbeeld bij de tussenschoolse opvang op het schoolplein. Of denk aan de taalstagiaire die tijdens het helpen op de groep tegelijkertijd haar Nederlandse taalvaardigheid verbetert. Een ander biedt juist extra hulp, zoals een dame in een rolstoel met een visuele beperking die volop geniet van de uurtjes bij de peutergroep. Hun ondersteuning wordt enorm gewaardeerd. Daarom bedankten we hen met een handgeschreven kaart en een presentje.

Werkgeluk en verzuim

Bij 2Samen willen we werkgeluk bevorderen en verzuim waar mogelijk tegengaan. Daar hebben we dan ook aandacht voor. In het begin van het jaar zagen we het verzuimpercentage dalen. Vanaf augustus nam het verzuim echter weer toe. Een signaal dat blijvende aandacht belangrijk is. Voor duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, scholing en talentontwikkeling.

A3 verzuimposter.jpg

Pagina 4 van 5

bottom of page