top of page
Pedagogiek
met de wijk.png
de wijk
Sinds 2023 krijgt onze vernieuwde wijkaanpak steeds meer prioriteit. We verbinden nog meer met partners. Per wijk kijken we wat nodig is om het plezier en de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten. In zoveel mogelijk wijken realiseren we opvang van hoge kwaliteit. Ook op plekken waar kinderopvang misschien niet rendabel, maar wel hard nodig is.
2Diamanten

Samenwerking onderwijs 

De samenwerking met het onderwijs intensiveert elk jaar. Door onze krachten te bundelen, versterken we de doorlopende ontwikkellijnen en de brede talentontwikkeling van kinderen. Zo maken we gezamenlijke naschoolse programma’s vanuit talentdenken en zijn er steeds meer onderwijspartners die participeren in onze Talentdagen voor medewerkers.

We creëren nieuwe kindcentra in de wijken en werken mee aan educatieve programma’s. Ook op personeelsvlak is merkbaar dat onderwijs en opvang steeds meer naar elkaar toegroeien. Onze medewerkers werken steeds meer uren binnen wettelijke onderwijstijd. In 2023 zo'n 5400 uur (t.o.v. 4000 uur in 2022). 

Investeren in kwalitatieve huisvesting

De kinderopvangsector is in beweging en de verwachting is dat de maatschappelijke kinderopvang steeds belangrijker wordt. Als kinderopvang breder toegankelijk wordt, leidt dat ongetwijfeld tot groei. Daarom hebben we in 2023 een strategisch Huisvestingsplan opgesteld met investeringsbegroting voor de komende 10 jaar. Zo bieden we een duidelijk perspectief rond huisvesting en nieuwbouw voor onze locaties. Bovendien staan we sterker als gesprekspartner met schoolbesturen en gemeenten.

Nieuwe locaties 

Bij 2Samen investeren we opbrengsten in de kwaliteit van onze opvang. Frisse kindercentra met mooie buitenruimtes zijn daar een onderdeel van. Ook in 2023 zijn diverse projecten afgerond:

2Walvissen

Kinderdagverblijf 2Walvissen is nieuw en bijzonder. Het centrum is bedoeld voor kinderen (0-4 jaar) met een aanvullende zorgvraag én kinderen die dat niet hebben. Basalt, Kombino Kinderopvang en 2Samen bundelen hun krachten om inclusieve kinderopvang te bieden. Kombino is specialist in het bieden van medische en verpleegkundige zorg in de kinderopvang. Zo bieden we pedagogische én medische expertise. De locatie bevindt zich aan de Vrederustlaan 180 in Den Haag.

Kindcentrum Diamant 

Kindcentrum Diamant is na jaren van voorbereiding gerealiseerd; het kindcentrum heeft een prachtig pand en uniek concept. Een samenwerking waar we enorm trots op zijn. Dagelijks komen er kinderen uit meer dan 50 verschillende landen en culturen bijeen om met veel plezier te leren, spelen en ontdekken. Diamant biedt onderwijs, een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en een  peuterleerplek.

Kindcentrum Speleon

Onze locatie 2Speurneuzen werd onderdeel van kc Speleon. Op 15 september is het kindcentrum feestelijk geopend door Korrie Louwes, algemeen directeur onderwijs, cultuur en welzijn Den Haag. Het kindcentrum is ontstaan door het bundelen van krachten van Basisschool Cosmicus, JongLeren peuterleerplekken en Kinderopvang 2Samen

2Zeerovers 

2Zeerovers heeft een fijne plek in het mooie, nieuwe pand van de Annie M.G. Schmidtschool. Wethouder Bredemeijer opende het nieuwe gebouw. Het duurzame gebouw is gasloos, verwarmd en gekoeld door een warmtepomp, heeft zonnepanelen en warmtewerend glas. Daarnaast heeft het natuurlijk gewoon fijne, multifunctionele ruimtes en prachtige speelpleinen.

2Zeppelins 

Onze BSO 2Zeppelins heeft een nieuwe ruimte bij tafeltennisvereniging Smash. Na jaren van onzekerheid als gevolg van een brand zijn we blij met deze nieuwe samenwerking.

2Olifanten

Sinds 1 februari 2023 hebben we er een locatie bij: 2Olifanten aan de Loevestijnlaan 11 (vlakbij het Zuiderpark). De eigenaar van kinderopvang Mama’s Kindje stopte ermee en vond in 2Samen een goede opvolger voor de kinderen, ouders en medewerkers. 

Zichtbaar in de wijken

2Samen draagt graag bij aan bijzondere evenementen; regionaal, stedelijk én in de wijk. Enkele voorbeelden:

Laakfestival

Laakkwartier en Spoorwijk komen vaak negatief in het nieuws. Tijdens het Laak Festival laten verschillende organisaties juist de kracht van hun wijk zien. De kinderen maakten daarover een vlog. Want ook Laakkwartier en Spoorwijk zijn wijken om trots op.

Wateringse Veld Loopfestijn

Honderden kinderen liepen in 2023 mee in de 2Samen 500-meter-familieloop van het Wateringse Veld Loopfestijn. 2Samen vindt het belangrijk dat kinderen voldoende bewegen. Daarom sponsoren wij dit sportieve evenement. Onze medewerkers zetten zich elke dag in om kinderen op een leuke, speelse manier in beweging te krijgen. Niet voor niets zijn we officieel Gezonde Kinderopvang!

Varend Corso

Natuurlijk was 2Samen ook weer van de partij tijdens het Varend Corso Westland. Kinderen maakten zelf een ontwerp, versierden de boot én voeren om beurten mee met onze boot!

Heel Den Haag Leest 

Maar liefst 25% van de inwoners in Den Haag is laaggeletterd. In sommige wijken loopt dit op tot 50%. Dit vinden wij veel te hoog! Daarom is 2Samen initiatiefpartner van ‘Heel Den Haag Leest’. Regelmatig komen onze partners, waarom kinderopvangmedewerkers, docenten en andere professionals bij elkaar om tools, tips en werkvormen uit te wisselen tijdens Heel Den Haag Leest Conferenties. Zo zijn we weer een stapje dichterbij een lezend Den Haag!

Meer weten over het initiatief van Heel Den Haag Leest?

Minibiebs in alle wijken

Om leesplezier te bevorderen en kinderen gelijke kansen te geven plaatsen we minibiebs in alle wijken. De eerste minibieb kreeg plek in het Haagse Spoorwijk.

 

“Stoere jongens van 12 die boekjes pakken uit onze minibieb. En dat in Spoorwijk. Ik had het niet durven dromen!”, vertelt Mina Badouri, Locatiecoördinator van 2Onder Elkaar. “Waar ik dacht dat onze minibieb het hier nog geen week zou overleven, blijkt het tegenovergestelde waar. De minibieb wordt enorm goed gebruikt. Door mensen van alle leeftijden. Het maakt me echt harstikke blij! Ik ben trots op de wijk én op mijn werk. Als maatschappelijke kinderopvang dragen we zo een steentje bij aan de toekomstkansen van alle kinderen. Ook als ze niet bij ons op de opvang zitten.”

2Samen steunt goede doelen

Bij Kinderopvang 2Samen organiseren alle 70 locaties jaarlijks een feest, voor de kinderen met hun ouders, verzorgers, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s. Daarbij halen we geld op voor goede doelen in de wijk en doelen die bijdragen aan het plezier en ontwikkelingskansen van kinderen.

 

Stichting Lotje

Naast onze structurele samenwerking, kozen we Stichting Lotje als ons centrale goede doel. We haalden € 6767,67 op. Daarmee kan de stichting kinderen in Den Haag minder armoede laten ervaren. Ze beschermen hen tegen de gevolgen van financiële stress en willen ze weerbaar maken voor later.  Die ambitie steunen we van harte.

2Eekhoorns doneert 470 euro aan SKIP

Bij kinderdagverblijf 2Eekhoorns in Naaldwijk werd kinderboerderij SKIP het goede doel. Op 24 oktober verrasten acht peuters de vrijwilligers bij SKIP met een donatie van maar liefst 470 euro. De boerderij koopt daarvan twee nieuwe schapen en zij krijgen de namen Knabbel & Babbel, zoals de wangzakeekhoorns van Walt Disney én passend bij de locatie 2Eekhoorns.

Zomerfeest 2Zonnetjes

De kinderen bij 2Zonnetjes bezorgden 31 kinderen in Nederland een onvergetelijke verjaardag door maar liefst € 1.102 op te halen voor Stichting Jarige Job. Deze stichting is er voor kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren, omdat er thuis te weinig budget voor is. De jarigen krijgen een box met daarin alles wat nodig is voor een echte verjaardag, thuis én op school.

zomerfest 2zonnetjes.jpg

Winterfair voor Vergeten Kind

Ook de Winterfair van 2Vliegers en 2Zeppelins in Monster was een groot succes! De opbrengst van hun Winterfair was maar liefst €460,80! Het gehele bedrag gaat rechtstreeks naar Het Vergeten Kind.

winterfair 2Vliegers 2Zeppelins.jpg

Pagina 4 van 5

bottom of page