top of page
kinderen
Oprecht verbinden met de kinderen in onze opvang vinden we heel belangrijk. Niet voor niets is ‘Wij zien jou!’ het uitganspunt in ons pedagogisch beleid. We sluiten aan bij hun wensen en behoeften; we investeren in onze kwaliteit om de ontwikkeling van kinderen optimaal te stimuleren. En we zetten ons in om ieder kind goede startkansen te bieden met een aanbod in zoveel mogelijk wijken.

Verbinden met kinderen

Onze pedagogische visie is overzichtelijk weergegeven in ons Pedagogisch Huis. Dat werd in 2023 in de praktijk dagelijks ingezet. Het uitgangspunt daarbij is ‘Wij zien jou!’. Het model gebruiken we steeds vaker in overleggen en bij het voeren van gesprekken. Dat is belangrijk, want één van de belangrijkste basisbehoeften van ieder mens is te worden gezien. Een kind is zoals het is, en krijgt daar bij ons de ruimte voor.
 

Kansrijke start voor alle kinderen

De omgeving waarin een kind wordt geboren, groeit en zich ontwikkelt, bepaalt in grote mate de kansen voor later. Bij 2Samen vinden we het belangrijk dat ieder kind dezelfde kansen krijgt. Daarom deden vier locaties van 2Samen mee aan het onderzoek van Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden. De vraag: "Hoe kunnen kinderdagverblijven in Den Haag ouders van informatie voorzien die bijdraagt aan een kansrijke start?" 

Pedagogische kwaliteit inzichtelijk

Op verschillende locaties is een start gemaakt met de implementatie van Pedagogiek in Beeld, een onderdeel van het Expertisecentrum Kinderopvang. De monitor biedt feitelijk inzicht in de pedagogische kwaliteit. Zo kunnen we deze blijven verbeteren.

VE-aanbod uitgebreid

Op diverse plekken en locaties hebben we ons VE-aanbod uitgebreid. Dit blijft ook een ambitie in 2024. Als maatschappelijke kinderopvang zetten we ons vol passie in voor gelijke startkansen van alle kinderen. Voorschoolse Educatie is daarvoor enorm belangrijk. Want wie met een achterstand begint, kan daar zijn hele leven last van hebben. Kinderopvang heeft daar een belangrijke functie.

  • 2Aan2 kreeg VE-peuteropvang

  • 2Ballonnen is onze eerste locatie in het Westland waar we VE-dagopvang aanbieden

  • Bij 2Vleermuizen is een VE-aanbod van start gegaan in de peuterspeelzaal

  • Bij 2Wasberen is VE gestart binnen de bestaande dagopvang.

KICKS-aanbod sluit nog beter aan bij locaties én de wijk

KICKS cmyk 2 - tekst.png

In 2023 sloot onze afdeling KICKS met het pedagogisch activiteitenaanbod nog beter aan bij de behoeften van de locaties (en de kinderen, want zij hebben inspraak in de activiteiten die we doen). We hebben daarbij steeds meer aandacht voor samenwerken in de wijk door bijvoorbeeld gezamenlijke evenementen in vakanties. De nadruk ligt op beleving en verrijking. Denk daarbij aan sportdagen en theatervoorstellingen waar meerdere locaties bij elkaar komen. Zo deden 23 BSO’s mee met het Muzikantjes-muziek-traject. Onze KICKS-docenten zorgden voor veel meezing- en dansplezier op onze locaties én bij partners in de buurt. Dat leverde kinderen én hun moeders bijvoorbeeld veel muzikaal plezier op in een Ukkie-concert op uitnodiging van Vrouwenbuurtlab Laak.

Een indruk van onze activiteiten in 2023:​

Kampen in alle vakanties

Kinderen zijn altijd razend enthousiast over onze kampen. Sommige kinderen gaan zelf niet op vakantie; voor hen is zo'n kamp extra bijzonder. Reden temeer om dit aanbod ook in 2023 verder uit te breiden. We hebben inmiddels een vast kampteam dat kampen organiseert in alle vakanties. Van zomer- tot winterkamp en alles daartussenin. Daar zijn we trots op en daar doen we heel veel kinderen een groot plezier mee.

Alle Westlandse locaties Boekstart

Alle kinderopvangorganisaties in het Westland mogen zich BoekStart-locatie noemen. Samen met wethouder Goudswaard, Stichting Lezen en Bibliotheek Westland ondertekenden ze het convenant Taalnetwerk Jong Westland. Dat geldt ook voor vier van onze locaties in Naaldwijk en Monster. Onze pedagogisch medewerkers besteden dagelijks aandacht aan lezen, voorlezen, boeken en taal. Elke locatie heeft bovendien een voorleescoördinator die is getraind door bibliotheek Westland. Samen omarmen we de droom om het leesplezier van elk kind vanaf het eerste levensjaar te bevorderen. Zo vergroten we hun woordenschat en stimuleren we de taalontwikkeling. Dat is werken aan een kansrijke start van ieders leven.

Voorleesbrandweerauto en prentenboeken voor zieke kinderen

Ook in Den Haag hebben we alle aandacht voor taalontwikkeling. Zo zijn we één van de grondleggers van het initiatief Heel Den Haag Leest. De voorleesbrandweerauto van Heel Den Haag Leest (bedacht en gemaakt door ROC Mondriaan) reist langs diverse locaties en is in 2023 onder andere ontvangen door het Juliana Kinderziekenhuis! De peuters van 2Olifanten deelden er aan de zieke kinderen met veel liefde onze eigen prentenboeken uit. Samen met onze partners zetten we ons in om lezen en het leesplezier te bevorderen. Heel Den Haag Leest is daarvoor inmiddels een belangrijk platform.

Nationale Voorleesdagen

Elk jaar doen we mee met de Nationale Voorleesdagen en wat was het weer een feest! Op onze locaties werd onder andere voorgelezen door echte brandweervrouwen, politieagenten, burgemeester Arends, wethouders Anko Goudswaard, Barend Rombout en Hilbert Bredemeijer. Ook waren we zoals ieder jaar aanwezig in het Kinderboekenmuseum, waar minister Dijkgraaf op bezoek was.

Samen tegen armoede

De samenwerking met het onderwijs wordt elk jaar intensiever. Een prachtig voorbeeld daarvan is de samenwerking bij 2Torentjes en de PC Hooftschool. Door een samenwerking met het Jeugdeducatiefonds zorgen we dat we armoede gericht aanpakken. Want onze pedagogisch medewerkers en de docenten constateren veel in de klas en op de opvang. Zo ondersteunen we met schoolspullen voor wie dat nodig heeft en bekostigen we uitstapjes waar nodig. Ook zorgden we ervoor dat ieder kind een cadeautje kan krijgen met Sinterklaas. Dat is alles behalve vanzelfsprekend en voor veel ouders niet haalbaar. Meer dan 100 ouders hebben zich aangemeld.

Pagina 2 van 5

bottom of page